Hyppää sisältöön

Soranoton osuus maa-ainesten oton kokonaismäärästä - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Soranoton osuus maa-ainesten otosta on vähentynyt kaikissa maakunnissa jatkuvasti, jolloin myös sen otosta aiheutuvat ympäristöriskit, kuten pohjavesien pilaantumisriski, ovat vähentyneet.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Soranoton osuuden väheneminen on ollut selvää myös viime vuosina.
Suhteessa tavoitteisiin:
Havaittu kehitys on luonnonvarojen kestävän käytön toteutumista edistävää sekä indikoi ympäristöriskien vähenemistä alueen kaikissa maakunnissa.

Soranoton osuus % kalliokivenoton ja soranoton kokonaismäärästä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissaSoranoton osuus kalliokiven ja soranoton kokonaismäärästä EPOELY

Lähde: Vuosien 2001-2005 tiedot kerättiin Suomen ympäristökeskuksen (Jari Rintala) julkaisuista. Vuosien 2006-2012 tiedot toimitti Pekka Saari (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus).

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla näkyy samanlainen trendi maa-ainesten otossa. Soranotto on suhteellisesti vähentynyt kautta koko tarkastelujakson, Pohjavesiin kohdistuva uhka näyttäisi näin olevan vähenemään päin.

 

Julkaistu 5.6.2014 klo 11.04, päivitetty 6.5.2019 klo 13.00

Aihealue: