Hyppää sisältöön

Veden ominaiskäyttö - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Vedenkäyttö on pääosin vakiintunut samalle tasolle kautta koko pitkän tarkastelujakson edustaen näin muuttumatonta kehitystä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Selvää muutosta parempaan tai huonompaan ei ole nähtävissä.
Suhteessa tavoitteisiin:
Vesi on eräs keskeisistä luonnonvaroista ja tavoitteena on saada sen käyttö kääntymään laskuun toisaalta energiatehokkuutta parantamalla ja toisaalta toteuttamalla valistusta ja edistämällä tietoisuutta siitä, että vedenkäyttöä tulisi vähentää.

Veden ominaiskäyttö Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

Veden ominaiskäyttö - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veden ominaiskäyttö (l/as.vrk) on vesilaitoksen vuorokaudessa verkostoon pumppaama talousvesimäärä jaettuna verkostoon liittyneellä asutuksella. Ominaiskäyttö lasketaan muodostuvan mm. kotitalouksista, teollisuudesta, maataloudesta, julkisista palveluista, palonsammutusvedestä, mittaamattomasta vedenkäytöstä ja vuotovedestä. Tunnusluku ei siis kuvaa kotitalouksien vedenkäyttöä vaan se on yhteiskunnan vedenkäytön tunnusluku.

Alueelliset keskiarvot (kunta, ELY-keskus, koko maa) lasketaan jakamalla koko alueella pumpattu vesimäärä alueen asukasmäärällä, eli nk painotettu keskiarvo.

 

Julkaistu 5.6.2014 klo 11.34, päivitetty 24.5.2017 klo 10.59

Aihealue: