Hyppää sisältöön

Vedenkulutus tehostuu ja keskitetyn vesihuollon tilanne paranee Pohjois-Savossa

Vuonna 2014 Pohjois-Savossa oli toiminnassa yhteensä 138 vesihuollosta vastaavaa vesiosuuskuntaa tai vesilaitosta. Vuonna 2014 jo lähes kaikki maakunnan asukkaat (96 %) olivat keskitetyn puhtaan veden toimituksen piirissä ja 81 % väestöstä oli keskitetyn viemäröinnin ja siten jätevedenpuhdistuksen piirissä. Seurantatilastojen kattaman viimeisen 45 vuoden aikana tilanne on muuttunut merkittävästi, sillä vielä nelisenkymmentä vuotta sitten vasta noin puolet maakunnan väestöstä oli keskitetyn vesihuollon piirissä. Tilanteen paranemiseen on syynä ennen kaikkea viime vuosikymmeninä tapahtunut uusien vesijohtoverkostojen ja siirtoviemäreiden rakentaminen ja niihin liittyminen, mutta joltain osin myös väestön keskittyminen taajamiin.

Vesihuollon_piirissä_olevan_väestön_osuus

Lähde: Tilastokeskus, vesihuoltolaitosrekisteri VELVET. Vuosina 1970-1993 vesihuoltolaitoksiin  tilastoitiin vain yli 200 liittyjän laitokset, vuosina 1994-2001 taas vähintään 50 liittyjän tai 10 talouden laitokset. Vuodesta 2002 alusta vesihuoltolain mukaisia vesihuoltolaitoksia ovat ne laitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m3 päivässä tai palvelevat yli 50 henkilöä. Pienemmät laitokset ovat jääneet tilastoinnin ulkopuolelle. Liittyjämäärät perustuvat osittain vesihuoltolaitoksen ja ELY-keskuksen arvioon, koska tarkkoja liittyjämääriä ei ole saatavana kaikista laitoksista.

Samaan aikaan veden ominaiskulutus on vähentynyt merkittävästi. Veden ominaiskulutus tarkoittaa vesilaitosten vuoden aikana verkostoon pumppaamaa talousvesimäärä, joka jaetaan verkostoon liittyneiden veden käyttäjien määrällä. Nykyisin maakunnassa käytetään vettä enää n. 210 litraa asukasta kohti vuodessa, kun vielä neljäkymmentä vuotta sitten vedenkäyttö oli yli sata litraa vuodessa enemmän. Pohjois-Savossa veden ominaiskäyttö on ollut viime vuosikymmeninä hieman koko maan keskiarvo alhaisempi.

Vesi on yhteiskunnan tärkeimpiä luonnonvaroja. Talousvettä käytetään kotitalouksissa, teollisuudessa, maataloudessa ja julkisissa palveluissa. Sen käyttö aiheuttaa kustannuksia mm. juomakelpoisen veden ja toisaalta jäteveden puhdistuksen muodossa. Vedenkulutuksen vähentäminen parantaa yhteiskunnan resurssitehokkuutta, joten ominaiskulutuksen vähentyminen on ympäristön kannalta positiivinen kehityssuunta. Vedenkäyttö voidaan tehostaa energiatehokkuutta parantamalla sekä edistämällä tietoisuutta vedenkäytön vähentämisen merkityksestä.

Veden_ominaiskulutus_liittyjää_kohti_vuorokaudessa

Lähde: Tilastokeskus sekä vuodesta 2000-lähtien vesihuoltolaitosten tilastointijärjestelmä VELVET

 

Julkaistu 1.6.2017 klo 14.56, päivitetty 1.6.2017 klo 14.56