Hyppää sisältöön

Luomutuotanto kääntyi kasvuun

Pitkän aikavälin kehitys:
Vain noin 9 prosenttia peltoviljelystä on luonnonmukaista.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Viimeisen kuuden vuoden aikana luomuviljelty peltoala on kasvanut aiempaa nopeammin.
Suhteessa tavoitteisiin:
Luomualan kehittämisohjelmassa asetettu tavoite vaatii noin 10 prosentin vuosittaista kasvua. Vuonna 2013 luomuviljelty pinta-ala kasvoi vain reilut 4 prosenttia vuodesta 2012.

Luomuviljelty pinta-ala Suomessa 2000–2013

s107_Luomuviljely_400px.jpg
Tilastossa on mukana myös siirtymävaiheessa oleva pinta-ala. Siirtymävaiheessa peltoa viljellään luonnonmukaisesti, mutta satoa ei vielä saa markkinoida luomutuotteena. Lähde: Evira. 2014.

Luomutuotanto kääntyi kasvuun

Suomessa yhdeksän prosenttia pelloista on luomutuotannossa. Luomuviljelyn suosio pysyi 2000-luvun alussa melko ennallaan mutta on viime vuosina kääntynyt kasvuun. Tuotannon kasvua selittää ensisijaisesti se, että luomutuotteiden kysyntä on kasvanut.

Hallitusohjelmassa maatalouspolitiikan tavoitteeksi on asetettu lähi- ja luomuruuan osuuden vieläkin vahvempi kasvattaminen. Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa 2013 luomualan kehittämisohjelman, jolla pyritään kehittämään luomuruokaketjua ja tuotanto kysyntää vastaavaksi sekä lisäämään luomutuotteiden vientiä.

Luomualan kehittämisohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että viljellystä peltolasta 20 prosenttia olisi luomutuotannossa vuonna 2020. Tämä edellyttää, että viljelyala kasvaisi vähintään 10 prosenttia vuosittain. Luomuviljelyn kasvua rajoittaa se, ettei luomuviljelyn vaatima karjankasvatus lannoituksen varmistamiseksi ole kaikilla tiloilla mahdollista.

Lähteet:

  • Luonnonmukaisen tuotannon tilastot ja tietohaut. EVIRA. 2014.
  • Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013.
Julkaistu 24.8.2015 klo 13.07, päivitetty 6.11.2015 klo 12.48