Yhdyskuntarakenne - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lounais-Suomen alueelliset indikaattorit:

linja-auto_Rodeo_550px.jpg
Kuva: Rodeo

Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen

Suurimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys näyttää tasaantuneen 2010-luvulla. Alueiden, joilla on joukkoliikenteen laskennallisesti edellyttämä asukastiheys (min. 20 as/ha), asukasmäärä on 2000-luvulla supistunut Porin, Rauman ja Salon kaupunkiseuduilla selvästi alle puoleen kaupunkiseututaajaman väestöstä. Tämä tekee joukkoliikenteen järjestämisen yhä haasteellisemmaksi. Kehitys on kuitenkin kääntynyt lievästi nousevaksi Turun kaupunkiseudulla v. 2012, Porin kaupunkiseudulla v.2013 ja Rauman kaupunkiseudulla v. 2014.

Julkaistu 18.8.2014 klo 16.18, päivitetty 12.3.2018 klo 16.58

Aihealue: