Hyppää sisältöön

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI

  Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana, mikä vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa kuormitusta.

  Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista, joiden tarpeellisuutta kipsikäsittely ei mitenkään vähennä. Hankkeessa testataan, onko mahdollista liittää kipsikäsittely myös tulevaisuuden maatalouden ympäristötoiminpiteisiin ja miten se teknisesti järjestettäisiin.

  Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

  Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria Länsi-Suomi ry.

   

  Tämän teemasivuston lyhytosoite: www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

  Julkaistu 20.6.2019 klo 13.39, päivitetty 29.1.2020 klo 10.00