Toiminta

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Hanketta ohjaamaan kootaan ohjausryhmä, jonka keskeisenä tehtävänä on eri osapuolien sitouttaminen hankkeeseen. Ohjausryhmään kutsutaan ainakin YMn, MMMn, MTK-Varsinais-Suomen ja maatalousneuvonnan edustajat sekä hankealueen viljelijöiden edustajia. Ryhmällä on neuvovana toimijana suuri rooli hankkeen sisällöllisessä tukemisessa. Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä sekä tukee tavoitteiden täyttymistä ja tulosten saavuttamista.

Kipsin levitys alkaa laajamittaisesti vuonna 2020 ja jatkuu vuosittain ainakin vuoden 2022 loppuun asti.

KIPSI_kuormaus_JaakkoMikkola_800px.jpg
Kipsiä kuormataan pellolle levitettäväksi. © Mikko Jaakkola
Julkaistu 20.6.2019 klo 13.55, päivitetty 1.7.2019 klo 13.55