Hyppää sisältöön

Kulutus ja tuotanto

Osio sisältää tietoa kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksista ja keinoista hallita niitä. Tieto on tuotettu erityisesti toiminnanharjoittajia ja viranomaisia varten.

Tiedotteita ja uutisia RSS

Männikkömetsä Nurmeksessa. Kuva: Erkki Oksanen (Luke)

Metsätalouden vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään arvioidaan tarkemmin

24.6.2020
Juuri käynnistyneessä yhteistyöhankkeessa kootaan tietopaketti metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään luokitelluilla pohjavesialueilla. Päivitetyn tiedon pohjalta kehitetään myös työkaluja metsätalouden toimenpiteiden hallintaan pohjavesialueilla. Tarkempaa tietoa tarvitaan, jotta metsänhoitotoimenpiteiden suositukset pysyvät ajan tasalla ja turvaavat hyvälaatuiset ja riittävät pohjavesivarannot.
SYKEn ajakohtaiset
Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Muita sivustoja

Cirkwaste. Materiaalitkiertoon tunnus.

Materiaalitkiertoon.fi on kohtaamispaikka kiertotaloudesta kiinnostuneille. Sivusto esittelee kiertotalouden, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden ajankohtaisia asioita sekä kertoo Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeen tuloksista ja toiminnasta.

Julkaistu 27.9.2018 klo 8.44, päivitetty 12.2.2020 klo 17.54