Öljyjäte

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä arviolta noin 40 000 tonnia vuodessa. Öljyjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Erilaatuiset voiteluöljyjätteet on kerättävä erikseen, jolloin niiden käsittely- ja kierrätysmahdollisuudet paranevat. Kerätty jäteöljy jaetaan hyvälaatuiseen käytettyyn mustaan voiteluöljyyn, hyvälaatuiseen käytettyyn kirkkaaseen voiteluöljyyn sekä kunnan asukkailtaan keräämään käytettyyn voiteluöljyyn. Yritykset käyttävät kierrätettyä voiteluöljyjätettä uusien voiteluöljytuotteiden raaka-aineena. Kunnan keräämä öljy hyödynnetään pääasiassa energiana.

Öljyjätteiden keräys ja käsittely

EY:n jätedirektiivin (2008/98/EY) mukaan jäteöljy on ensisijaisesti uudistettava perusöljyksi ja palautettava se voiteluainekäyttöön. Jos tähän ei ole teknisiä mahdollisuuksia, jäteöljyt ja muut öljyjätteet on hyödynnettävä energiana. EY:n jätedirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön jätelailla (646/2011) ja sen nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella jätteistä (179/2012).

Öljyjätteiden asianmukaisesta keräyksestä ja käsittelystä on säädetty jätelaissa. Öljyjätteen kuljetus edellyttää kuljettajan rekisteröitymistä jätehuoltorekisteriin. Öljyjätteen käsittely edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Öljyjätteen pienpolttoa on rajoitettu jätteen polttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (151/2013), joka kieltää jäteöljyjen polton alle 5 MW:n kattilalaitoksissa. Yritysten jäteöljyjen jätehuollon järjestämisestä vastaa jätteen haltija. Kotitalouksien ja kohtuullisessa määrin maa- ja metsätalouden öljyjätteiden keräämisestä vastaa kunta.

Green deal -sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä

Ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry solmivat Green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä 7.3.2019. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä öljyjätteen kierrätystä. Vuosien 2010–2016 aikana öljyjätettä on käsitelty keskimäärin noin 36 000 tonnia vuodessa. Samaan aikaan kierrätyksen osuus käsittelystä on ollut keskimäärin 74 prosenttia. Sopimuksen tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelymäärä pysyy vähintään tällä tasolla ja että kierrätyksen osuus käsittelystä on vähintään 80 prosenttia vuodesta 2020 alkaen. Eri alojen yritykset ja yhdistykset voivat liittyä sopimukseen tekemällä sopimuksessa tarkoitetun sitoumuksen. Sitoumuksella yritykset ja yhdistykset sitoutuvat edistämään yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja

Erityisasiaintuntija Jouni Nissinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 028

Julkaistu 20.3.2019 klo 8.01, päivitetty 1.10.2020 klo 15.45