Jätesuunnittelu

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

”Kierrätyksestä kiertotalouteen. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023” linjaa Suomen jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet ja kuvaa toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi jätesuunnitelman joulukuussa 2017. Jätesuunnitelman seurantaan on valittu indikaattoreja ja puolivälissä suunnitelmakautta selvitetään lisäksi toimenpiteiden toteuttamista.

Alueelliset jätesuunnitelmat

Valtakunnallinen jätesuunnitelma ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien tavoitteita ja valmistelua. Alueellisissa suunnitelmissa otetaan huomioon alueelliset olosuhteet ja kehittämistarpeet.

 

Julkaistu 3.6.2013 klo 11.10, päivitetty 1.10.2020 klo 14.57