Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun (ELSU) tavoitteena on

  • materiaalitehokkuus
  • hyödyntäminen
  • suunnitelmallisuus.

Jätehuollon kehittämistyötä tehdään yhteistyössä laajalla alueella Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa. Alueella on tällä hetkellä kaksi erillistä suunnitelmaa, joita viedään jatkossa yhdessä eteenpäin. Alueiden kehittämistarpeet on esitetty Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa (2009) sekä Keski-Suomen jätesuunnitelmassa (2009). Molemmissa tähdätään jätteen määrän vähentämiseen, parempaan hyödyntämiseen ja jätehuollon suunnitelmallisuuteen.

Alueelliset jätesuunnitelmat on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden, viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on ollut löytää keskeisiä keinoja jätehuollon kehittämiseksi.

ELSU-alue

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.17, päivitetty 12.7.2019 klo 14.19
Julkaisija: