Keski-Suomen ELY-keskus

Yhdyskuntajätteet

Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Keski-Suomessa syntyi yhdyskuntajätteitä n. 120 000 tonnia, josta hyödynnettiin aineena tai energiana yli 90 prosenttia.

Kuva 1. Yhdyskuntajätteiden käsittely Keski-Suomessa vuosina 2002–2016.
Kuva 1. Yhdyskuntajätteiden käsittely Keski-Suomessa vuosina 2002–2016.

 

Kuva 2. Yhdyskuntajätteen koostumus Keski-Suomessa vuonna 2016.
Kuva 2. Yhdyskuntajätteen koostumus Keski-Suomessa vuonna 2016.

 

* Sisältää erilliskerätyn biojätteen ja kotikompostoinnin
** Sisältää erilliskerätyn energiajätteen, poltetun sekäjätteen ja kiinteistöjen tulisijoissa poltetut jätteet
*** Sisältää mm. muovin, tekstiilin ja puujätteen

Energiahyödyntäminen

Keski-Suomessa 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin energiana vuonna 2016. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakiellon myötä kotitalouksien jätteistä syntyi yhä useammin lämpöä ja sähköä. Vuonna 2016 Suomessa oli käytössä kahdeksan jätteenpolttolaitosta 1,5 miljoonan tonnin polttokapasiteetilla sekä useita kymmeniä jätteitä polttavia rinnakkaispolttolaitoksia. Jatkossa biohajoavien jätteiden energia- ja materiaalihyödyntäminen tulee kasvamaan ja on arvoitu, että vuoden 2019 loppuun mennessä Suomessa olisi jo 10 jätteenpolttolaitosta joiden yhteinen polttokapasiteetti olisi jopa 1.8 miljoonan tonnia.

Materiaalihyödyntäminen

Keski-Suomessa vuonna 2016 syntyneestä yhdyskuntajätemäärästä materiaalihyödyntämiseen ohjautui 41 prosenttia. Kierrätysasteen nostamiselle on paineita. Kierrätysasteen nostaminen vaatii energiahyödyntämistä enemmän innovatiivisuutta ja tuotekehitystä sekä syntypaikkalajittelun lisäämistä. On huolehdittava myös siitä, että polttoon ohjataan vain aineena hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet.

Kotitalousjätteet

Keski-Suomessa kotitalouksissa asukasta kohden syntyvän jätteen määrä on ollut hienoisessa kasvussa viime vuosina. Vuonna 2016 yhdyskuntajätteiden määrä Keski-Suomessa oli 433 kg/as. Tästä kotitalousjätemäärä oli n. 60 % eli 260 kg/as.

Julkaistu 21.3.2019 klo 10.05, päivitetty 21.2.2020 klo 13.48