Jätesuunnitelmat

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 on 11 maakunnan alueen kattava alueellinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Jätesuunnitelmassa esitetään jätehuollon nykytila sekä tavoitteet ja toimenpiteet Etelä- ja Länsi- Suomen jätehuollon kehittämiseksi. Jätesuunnitelma on valmistunut vuoden 2009 lopussa.

Jätehuollon tavoitetila vuoteen 2020

Jätteen synnyn ehkäisyssä on edistytty

 • Yhdyskuntajätteen määrä on vuonna 2020 alhaisempi asukasta kohden kuin vuonna 2007.
 • Maarakentamisen jätettä syntyy 10 % vähemmän suhteessa maarakentamisen arvoon vuonna 2020 kuin 2007.
 • Uudisrakentamisessa syntyy 50 % vähemmän jätettä suhteessa rakentamisen arvoon vuonna 2020 kuin 2007.
 • Korjausrakentamisessa syntyy 25 % vähemmän jätettä suhteessa rakentamisen arvoon vuonna 2020 kuin 2007.
 • Pilaantuneiden maiden kunnostuksissa suositaan in situ- ja on site-kunnostuksia.

Jätteiden hyötykäyttö on lisääntynyt

 • Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste on 90 % ja kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä korkeintaan puolet on biohajoavaa.
 • Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteistä hyödynnetään 100%

Jätehuolto on suunnitelmallista

 • Varaudutaan suunnitelmallisesti alueellinen riski huomioiden poikkeuksellisten tilanteiden (esim. öljyalusonnettomuudet, säteilytilanteet, eläintautiepidemiat, tulvat) jätehuoltoon.
 • Maakuntakaavoituksessa on otettu huomioon jätehuollon aluetarpeet
 • Tuhkia ja kuonia sekä puhdistettuja pilaantuneita maa-aineksia hyödynnetään suunnitelmallisesti.

Painopistekohtaiset tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi löytyvät suunnitelmasta.

Keski-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2016

Keski-Suomi on mukana Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun yhteistyössä. Yhteisillä jätesuunnitelmia toteuttavilla toimilla Keski-, Etelä- ja Länsi-Suomen kesken voidaan saada aikaan enemmän vaikuttavuutta. Yhtenä päämääränä on jätteiden ohjautuminen yhä enemmän hyötykäyttöön kaatopaikalle sijoittamisen sijaan.

Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 luo suuntaviivat jätehuollon kehittämiselle Keski-Suomen maakunnassa. Jätesuunnitelmassa esitetään jätehuollon nykytila, tavoitteet sekä tarvittavat tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet. Jätesuunnitelma on valmistunut vuoden 2009 lopussa.

Suunnitelmalla haetaan ratkaisua erityisesti seuraaviin jätehuollon kehittämiskohteisiin:

 • jätteiden kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen (erityisesti biohajoava jäte)
 • yhdyskuntalietteiden käsittelytason nostamiseen (ml. haja-asutuksen lietteet)
 • jätteiden energiahyödyntämisen edistämiseen
 • rakentamis- ja purkutoiminnan jätteiden hyödyntämisen sekä rakentamisen materiaalitehokkuuden lisäämiseen
 • tuhkan (teollisuuden, energiantuotannon) hyödyntämisen lisäämiseen sekä
 • laitosmaisen jätteenkäsittelyn edistämiseen.
Julkaistu 15.8.2014 klo 13.56, päivitetty 12.7.2019 klo 14.18
Julkaisija: