Tavoitteiden eteneminen

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmien toteutumista ja vaikuttavuutta on arvioitu väliarviolla kesällä 2014. Sen perusteella:

Onnistumisia on tullut seuraavissa teemoissa

 • yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on vähenemässä
 • energiahyödyntäminen on kasvussa
 • biohajoavat jätteet saadaan enenevissä määrin hyötykäyttöön
 • yhdyskuntalietteet hyödynnetään pääosin viherrakentamisessa ja kaatopaikan maisemoinnissa
 • kaikki jätesuunnitelmissa asetetut painopistekohtaiset tavoitteet ovat edenneet osittain

Keskeisimmät jatkotoimenpiteet ovat

 • uusiomateriaalien käytön lisääminen maarakentamisessa
 • kriteerien laatiminen maarakentamisen jätemateriaalien käytölle ja ympäristökelpoisuudelle
 • Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen ennakoimalla
 • Uusiomateriaalien, kuten tuhkat ja kuonat, käytön lisääminen julkisella sektorilla
 • Tuhkia ja kuonia koskevan tutkimus- ja kehitystyön edistäminen sekä ohjeistuksen laatiminen
 • Verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen tuhkan tuottajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden välillä
 • Yhdyskuntajätteiden kierrätyksen lisääminen tuotekehitystä ja uusia innovaatioita edistämällä
 • Yhdyskuntajätteen kierrätyskelpoisen osan parempi erilliskeräys ja kierrätys

Tietoa jätemääristä

Miljoonia tonneja jätteitä menee hyötykäyttöön vuosittain Etelä- ja Länsi-Suomessa. Seurantatietoja on kerätty jätesuunnitelmiin kirjatuista keskeisistä painopisteistä. Jätemäärä ja hyödyntämistietojen perusteella voidaan arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Yhdyskuntajätteiden määrä ja koostumus

Kehitys: surunaama Asetettu tavoite alhaisemmasta yhdyskuntajätteen määrästä ei ole edennyt odotetusti

yhdyskuntaj_määrä

Kaatopaikkasijoitetun sekajätteen määrä ELY-keskusalueittain

Kehitys: hymynaama Asetettu tavoite kaatopaikkasijoituksen vähenemisestä on edennyt, vaikka hyötykäyttöön soveltuvaa jätettä päätyy edelleen kaatopaikoille

sekajäte

Teollisuuden jätemäärät ja hyödyntäminen (vuonna 2011)

Kehitys: tasanaama Teollisuus hyödyntää jätteensä aiempaa paremmin, mutta jätevirroissa on vielä potentiaalia parempaan hyödyntämiseen

teollisuus

Hyödynnetyn betonimurskeen määrä ELY-keskuksittain (Mara-ilmoitukset)

Kehitys: tasanaama Uusiomateriaaleja voitaisiin käyttää maarakentamisessa runsaammin. Kevyempi ilmoitusmenettely on lisännyt betonimurskeen hyödyntämistä

betonimurske

Kaatopaikalle sijoitetut biohajoavat yhdyskuntajätteet ELY-keskuksittain

Kehitys: hymynaama Kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan jätteen määrä on vähenemässä, kun kierrätys- ja polttolaitosverkosto on parantunut

yhdyskunnat

Asumisjätevedenpuhdistamoiden lietteiden hyödyntäminen (märkäpainosta)

Kehitys: hymynaama Yhdyskuntalietteistä hyödynnetään lähes 100 %. Jätevesien käsittelyssä haja-asutusalueella on sen sijaan kehitettävää

lietteet

Kaivetun pilaantuneen maa-ainesjätteen kokonaismäärä ELY-keskuksittain

Kehitys: tasanaama Pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan säännöllisesti maankäytön muutosten vuoksi. Määriä voidaan vähentää pitkällä aikavälillä ennakoivalla suunnittelulla

pilaantuneet_maat

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen ELY-keskuksittain (vuonna 2011)

Kehitys: tasanaama Tuhkia hyödynnetään runsaasti maarakentamisessa, mutta laajemmalla hyötykäytöllä on potentiaalia

tuhkat

Lisätietoja

Jätesuunnitelmien toteutumisesta ja vaikuttavuudesta voi lukea tarkemmin 1.väliarviosta.  Samaan aikaan  laadittu jätekatsaus esittelee lyhyesti jätehuollon ajankohtaiset teemat. Voit tutustua julkaisuihin linkkien kautta

Julkaistu 15.8.2014 klo 13.57, päivitetty 12.7.2019 klo 14.18
Julkaisija: