Julkaisut ja selvitykset

Kansallisten BAT-toimialaryhmien rooli on keskeinen päätettäessä, miten toimialan BAT-tietojen vaihto toteutetaan. Kansallisia BAT-selvityksiä on voitu tuottaa EU-tason BAT-vertailuasiakirjojen valmisteluun tai niitä on tuotettu kansallisiin tarpeisiin edistämään ympäristönsuojelua ja yhtenäistämään ympäristölupakäytäntöjä. Kansallinen BAT-toimialaryhmä toimii kansallisen BAT-selvityksen laadinnan ohjausryhmänä ja erilaisten näkemysten yhteensovittajana.

BAT-selvitykset aiheittain

BAT hakemuksissa ja luvissa

Ampumaradat

Biokaasun tuotanto

Energia-ala, Pienet polttolaitokset

Energia-ala, Suuret polttolaitokset

Energiatehokkuus

Jätteiden käsittely ja jätteiden poltto

Kaivosteollisuuden rikastusrejektien hallinta

Kaivostoiminta

Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely

Keraamisten tuotteiden valmistus

Kiviainestuotanto

Liuottimia käyttävä pintakäsittely

Massa- ja paperiteollisuus

Nahka- ja tekstiiliteollisuus

Perunan ja juuresten kuorinta ja käsittely

Perunatärkkelysteollisuus

Päästöjen samanaikainen hallinta ja taloudelliset vaikutukset

Päästöjen tarkkailu

Rautametallien jalostus

Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus

Teurastamot ja ruhojen käsittely

Värimetalliteollisuus

Yhdyskuntajätevesien puhdistus

Pohjoismaiden ministerineuvoston BAT-selvitykset

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE) -ryhmän alaisuudessa toimii projektiryhmä (BAT-ryhmä), joka vastaa pohjoismaisten teollisuuden ympäristöystävällistä tekniikkaa käsittelevien raporttien valmistelusta. BAT-ryhmän raportit ovat osa Pohjoismaiden ministerineuvoston puhdasta tekniikkaa, jätteitä ja uusiokäyttöä käsittelevää toimenpideohjelmaa. BAT-ryhmä tilaa raportit pohjoismaisilta konsulteilta tarjouspyynnön perusteella. Useimmat raportit julkaistaan sekä pohjoismaisella että englannin kielellä.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus, BAT-tiimi, bat(at)syke.fi

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 3.7.2013 klo 10.03, päivitetty 16.11.2022 klo 16.53