Luvan tarkistaminen

 

 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

Päätökset

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Rauta- ja terästeollisuus (Iron and steel, IS)

Nahkateollisuus (Tanning of hides and skins, TAN)

Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)

Kloorialkaliteollisuus (Production of Chlor-alkali, CAK)

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper,  PP)

Öljyjalostamot (Refining of mineral oil and gas, REF)

Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM)

Kemianteollisuuden jätevesien ja –kaasujen käsittely (Common Waste Water and Waste Gas treatment,  CWW)

Puupanelien valmistus (Wood based panels, WBP) 

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)

Kaivosteollisuuden rikastushiekan ja sivukivien hallinta (Management of Tailings and waste-rock in Mining Activities, MTWR)

Puun kemiallinen käsittely (Wood preservation with chemicals, WPC)

Jätteiden poltto (Waste incineration, WI)

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS)

Rautametallien jalostus (Ferrous metals processing, FMP)

Tekstiiliteollisuus (TXT)

Teurastamot (SA)

 

 

 

Julkaistu 16.11.2016 klo 12.05, päivitetty 20.9.2019 klo 15.22