Suositukset turvaamaan sujuva jätehuolto koronaviruksesta huolimatta – jätteiden lajitteluun ei tarvita muutoksia kodeissa

Tiedote 20.3.2020 klo 14.31

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat:

Koronavirustartunnan saaminen jätteiden välityksellä on epätodennäköistä. Tämän hetken tiedon mukaan tilanne ei aiheuta muutoksia kotitalouksien nykyisiin lajittelukäytäntöihin. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet suositukset jätehuollon toimijoille sujuvan ja turvallisen jätehuollon turvaamiseksi poikkeusoloissa.

Jätehuollon toimintavarmuutta voi vaarantaa jätteen kuljettajien ja käsittelylaitosten henkilökunnan mahdollinen samanaikainen sairastuminen tai karanteeniin joutuminen, mikä on kuitenkin epätodennäköistä. Kunnallisia ja yksityisiä jätehuoltotoimijoita on kehotettu varmistamaan häiriötilannesuunnitelmiensa ajantasaisuus ja voimavaransa jätehuollon kriittisten tehtävien hoitamiseksi.

Epidemian laajetessa voidaan joutua antamaan ohjeita ja määräyksiä jätehuoltotoimien priorisoinnista ja jätteiden keräyksestä. Jätehuollon toimijoille on annettu myös suositukset turvalliseen työskentelyyn jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö
Marja-Riitta Korhonen, erityisasiantuntija, p. 02952 50398, etunimi.sukunimi@ym.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Jari Keinänen, johtaja, p. 02951 63311, etunimi.sukunimi@stm.fi

Suomen Kiertovoima KIVO (kysymykset asukkaiden jätehuollosta)
Kaisa Halme, viestinnän asiantuntija, p. 040 869 8350, etunimi.sukunimi@kivo.fi