Hyppää sisältöön

Kerro kantasi EU:n luonnonsuojelusta ja luontodirektiivin raportoinnin tuloksista

Uutinen 18.2.2020 klo 12.21

Euroopan komissio on käynnistänyt kaikille avoimen kuulemisen, jossa kerätään palautetta luontodirektiivin raportoinnin tuloksista ja luonnonsuojelun tasosta EU:ssa. Kuuleminen on avoinna 14.2.–8.3.2020.

Luontodirektiivi (92/43/ETY) on yksi EU:n merkittävimmistä luonnonsuojelusäännöksistä. Se koskee luonnonvaraista eläimistöä, kasvistoa ja luontotyyppejä. Luontodirektiivin tavoitteena on

  • saavuttaa ja säilyttää tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana,
  • säilyttää laji luontaisessa ympäristössään niin, ettei sen luontainen levinneisyysalue supistu ja
  • säilyttää riittävä määrä lajin elinympäristöjä, jotta kannan säilyminen voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

EU-maiden, Suomi mukaan luettuna, tuore raportointi luontodirektiivin toimeenpanosta valmistui vuoden 2019 lopussa. Raportoinnin perusteella on nyt määritetty koko EU:n kattavat suojelutasot luontodirektiivin luontotyypeille sekä lajeille jäsenmaittain ja EU:n 7 luonnonmaantieteellisen alueen tasolla.

Anna palautetta luontodirektiivin raportoinnista ja suojelutasoista

Palautteen antaminen vaatii kirjautumisen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Inka Keränen, Suomen ympäristökeskus, inka.keranen@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö, aulikki.alanen@ym.fi