Julkaisut, esitteet ja muu materiaali

Julkaisut

 

Punaista kirjaa myy Edita ja kirjan hinta on 50 euroa (sis. alv 9 %) + postituskulut. 

Edita Publishing Oy, asiakaspalvelu
PL 780, 00043 EDITA
Puhelin 020 45 005, faksi 020 450 2380

 

 

Uhanalaiset kasvit

Tutustu uhanalaisiin kasveihimme. Parhaiden asiantuntijoiden kokoama, uusimpaan tietoon perustuva käsikirja kaikista Suomen uhanalaisista kasvilajeista.

Ryttäri, T., Kalliovirta, M. & Lampinen, R. (toim.). 2012. Suomen uhanalaiset kasvit. Tammi, Helsinki. Livonia Print, Riika, Latvia. 384 s. ISBN 978-951-31-6593-2. 

Kirjan esittely: Suomen uhanalaiset kasvit (syke.fi)

 
 
 

 

Uhanalaiset sammalet

Keväällä 2009 ilmestyi Suomen uhanalaiset sammalet -ympäristöopas, joka esittelee 136 uhanalaista ja 24 maastamme hävinnyttä sammallajia. Jokaisesta lajista on kuva sekä tietoa niiden ekologiasta, levinneisyydestä, kannan kehityksestä ja uhanalaisuudesta. Kirjan liitteenä on luettelo kaikista Suomessa esiintyvistä sammallajeista levinneisyystietoineen. Teos on syntynyt suomalaisten sammalasiantuntijoiden yhteistyönä. Kirjaa voi tilata Editasta ja sitä saa hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Esitteet

Julisteet

Tiedotteet

Suomen neljäs lajien uhanalaisuusarviointi on valmistui ja Suomen punainen lista julkistettiin 1.12.2010. 

Tiedotteet 1.12.2010

Julkistamistilaisuus

1.12.2010 Säätytalolla pidetyn Suomen lajien uhanalaisuus 2010 -julkistamistilaisuuden ohjelma, esitelmät sekä esillä olleet posterit. Alla myös linkki julkistamistilaisuudessa nauhoitettuun webcast-lähetykseen.

 

Ohjelma

Suomen lajien uhanalaisuus 2010, Seminaariohjelma.pdf (pdf, 450 kt)

Posterit

Harjusinisiipi - harjuluonnon jalokivi Metsähallitus (pdf, 1,42 Mt)

Maakotka -elinehtona pesimärauha Metsähallitus (pdf, 1,78 Mt)

Muuttohaukka - uhan alta hyvään vauhtiin Metsähallitus (pdf, 1,5 Mt)

Saimaannorppa - kotoperäinen harvinaisuus Metsähallitus (pdf, 1,57 Mt)

Valkoselkätikka - lehtimetsien uhanalainen Metsähallitus (pdf, 3,1 Mt)

Rupilisko - suomalainen salamanteri Ville Vuorio (pdf, 2,73 Mt)

Limasienikirja Marja Härkönen & Elina Sivonen (pdf, 4,1 Mt)

Marskiviholainen, silmälläpidettävä merenrantojen muurahainen Pekka Punttila & Terhi Ryttäri (pdf, 1,75 Mt)

Uhanalaisten näkinruohojen nykytilaa selvitetty  Eija Kemppainen, Katariina Mäkelä, Jouni Issakainen, Marja Koistinen & Sirkka Hakalisto (pdf, 2,94 Mt)

Suolinnuston uhanalaisuus Suomessa 2010 Juha Tiainen, Ari Rajasärkkä, Markku Mikkola-Roos, Antti Below, Martti Hario, Aleksi Lehikoinen, Teemu Lehtiniemi ,Jari Valkama & Risto A. Väisänen (pdf, 1,25 Mt)

Suomen puutteellisesti tunnetut maksasammalet: uhanalaisarvioinnin taustatyötä Xiaolan He, Anna Mäkelä, Riitta Ryömä & Sanna Laaka-Lindberg (pdf, 981 kt)

Suomen uhanalaiset lupot Saara Velmala, Kimmo Jääskeläinen & Leena Myllys (pdf, 12,2 Mt)

Halavasepikkä - Haavasta havalle - Kotoperäisyys Suomessa Jyrki Muona & Lena Brüstle (pdf, 902 kt)

Fungi in Red Book Tea von Bonsdorff, Heikki Kotiranta, Esteri Ohenoja & Jukka Vauras (pdf, 2,4 Mt)

Plant species of mires, eskers and herb-rich forests continue to decline Terhi Ryttäri, Tiina Tonteri, Maija Salemaa & Juha-Pekka Hotanen (pdf, 1,55 Mt)

Diversity of bryophilous microfungi in Finland Seppo Huhtinen,Tomi Laukka & Soili Stenroos (pdf, 1 Mt)

Esitelmät

Arvioinnin toteutus, kattavuus ja lajiston uhanalaisuus Esko Hyvärinen, Metsähallitus (pdf, 932 kt)

Lajiston uhanalaisuus eri elinympäristöissä Ilpo Mannerkoski, SYKE (pdf, 2,56 Mt)

Hidastuuko uhanalaistuminen Suomessa? Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo (pdf, 2,3 Mt)

Biologisten kokoelmien merkitys lajien uhanalaisuuden arvioinnissa Leif Schulman Luonnontieteellinen keskusmuseo (pdf, 534 kt)

Nisäkkäiden uhanalaisuus ja uhkatekijät Heikki Henttonen, Metsäntutkimuslaitos (pdf, 1,5 Mt)

Kasvit ilmastonmuutoksen kourissa Kimmo Syrjänen, SYKE (pdf, 1,3 Mt)

Metsien uhanalaiset: kehityssuuntia, toimenpiteitä ja haasteita Juha Siitonen, Metsäntutkimuslaitos (pdf, 1,92 Mt)

40 vuotta uhanalaisten lajien suojelua Suomessa Pertti Rassi, ympäristöministeriö (pdf, 889 kt)

Lajien suojelun tulevaisuudennäkymät Suomessa Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö (pdf, 1,56 Mt)

Miten viestinnän keinoin edistetään lajiston suojelua Riku Lumiaro, SYKE (pdf, 1,3 Mt)

Julkaistu 15.5.2013 klo 12.25, päivitetty 18.6.2019 klo 11.24