Punaisen listan verkkopalvelu

Punaisen listan verkkopalvelun avulla voi selailla vuoden 2010 lajien uhanalaisuusarvioinnin tuloksia, jotka on julkaistu teoksen ”Suomen lajien uhanalaisuus − Punainen kirja 2010” lajitaulukoissa. Verkkopalvelun aineistoa ylläpidetään ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän Eliölajit-osassa.

Lintupiirros_Terhi Ryttäri

Piirros: Terhi Ryttäri ©

Palvelussa on mahdollista laatia yhteenvetoja eliöryhmien, uhanalaisuusluokkien, elinympäristöjen ja uhkatekijöiden perusteella. Verkkopalvelussa voi valita haun lähtökohdaksi joko koko lajiluettelon tai yhteenvetokaavioita. Kaikissa voi määritellä omia hakuehtoja. Aukeavassa näkymässä on vasemmalla luettelo tai kaavio, oikealla palstalla on hakuehtojen valinta. Vasemmassa yläkulmassa on aina ohje, johon kannattaa tutustua ennen käytön jatkamista.

Lajien yhteenvetotaulukko on niin leveä, että se ei näy kokonaan. Sitä pitää vierittää sivusuunnassa saadakseen näkyviin viimeiset sarakkeet. Taulukko on jaettu sivuihin, sivu valitaan yläpalkista.

Kun valinnat on tehty, paina aivan oikeassa alakulmassa olevaa Käytä-painiketta.

Hakuehtopalstan saa pois näkyvistä ja takaisin sen ja taulukko/kaavio-osan välissä olevan kapean palstan keskellä olevasta pienestä nuolesta.

Taulukot ja kaaviot voi tallentaa itselleen valitsemalla vasemmassa yläkulmassa olevasta Toiminnot-valikosta vaihtoehto vie ja sitten tiedostomuoto (excel, pdf ym.)

Lajiluettelo

Lajiluettelossa ovat mukana kaikki uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä dokumentoidut yli 31 000 lajia, mistä syystä se avautuu varsin hitaasti.
 

Aloita haku Lajiluettelo-linkistä tai oheisesta kuvakkeesta

Taulukko avautuu kokonaisena. Taulukosta on mahdollista hakea yksittäistä lajia nimellä tai nimen osalla (suomalainen tai tieteellinen nimi) tai tehdä ryhmittelyjä hakuperusteina uhanalaisuusluokat, eliöryhmät, asema luonnonsuojeluasetuksessa (uhanalainen/erityisesti suojeltava), elinympäristöt tai uhkatekijät. Elinympäristöistä voidaan määritellä, otetaanko huomioon vain ensisijaiset ympäristöt vai kaikki lajille luetellut. Samoin voidaan tehdä uhkatekijöiden kohdalla.

Taulukossa pääsee rivin alussa olevasta i-painikkeesta (lajin tiedot) siirtymään lajisivulle. Punaisen listan lajeista sivulla esitetään kartta, jossa näkyy lajin esiintyminen uhanalaisuusarvioinnissa käytetyillä vyöhykkeillä. Elinvoimaisista (LC), arviointiin soveltumattomista (NA) ja arvioimatta jätetyistä (NE) sivulla on vain taulukossa näkyvät perustiedot. Jos kyseisestä lajista on tehty lajin kuvailulehtinen, sen saa auki taulukon lajikuvaus-sarakkeen linkistä tai lajisivulla olevasta linkistä.

Punaisen listan lajien nimistöä on päivitetty listan julkaisemisen jälkeen. Muiden lajien nimistöä ei ole päivitetty systemaattisesti uusimpien lajiluetteloiden mukaisiksi. Kaikki julkaistussa punaisessa listassa olleet nimet toimivat hakuehtoina. Synonyymit ovat nähtävissä lajisivulla.

HUOM! Nimistöä lukuun ottamatta taulukon tiedot ovat samat kuin julkaistussa punaisessa listassa ja niitä päivitetään vasta seuraavan uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä. Tämä koskee myös levinneisyystietoja.

Yhteenvetokaaviot

Yhteenvetokaaviot ovat valmiita hakutoimintoja, joilla saadaan näkyviin kaaviot ja taulukot lajien lukumääristä uhanalaisuusluokittain (IUCN-luokat), uhanalaisuusluokkien osuudet eliöryhmittäin, uhanalaisuusluokkien aidot muutokset vuoden 2000 arvioinnista vuoden 2010 arviointiin sekä lajien lukumäärät eliöryhmittäin ja elinympäristöittäin.

Näihin kaavioihin voi vaihtaa omia hakuehtojaan, esimerkiksi tarkastella vai tiettyjä eliöryhmiä. Uhanalaisuusluokka- ja elinympäristökaaviot ovat vaikealukuisia, jos niihin valitaan kovin monta eliöryhmää yhtä aikaa.

Tutustu valmiisiin hakuihin alla olevista linkeistä ja tee omia hakuja.

Hämähäkkipiirros_Terhi Ryttäri

Piirros: Terhi Ryttäri ©

Lajien lukumäärät IUCN-luokittain ja eliöryhmittäin

Uhanalaisuusluokkien osuudet eliöryhmittäin

Uhanalaisuusluokkien aidot muutokset vuodesta 2000 vuoteen 2010 elinympäristöittäin

Lajien lukumäärät eliöryhmittäin ja elinympäristöittäin

Julkaistu 29.10.2015 klo 16.24, päivitetty 12.2.2019 klo 13.56