Suomen lajien Punainen lista 2019

Punainen kirja 2019 kansi.

Julkaisusta on saatavilla verkkoversio, joka on vapaasti käytettävissä. (Jos linkin takana oleva pdf-tiedosto ei aukea, tallenna julkaisu koneellesi ja avaa sieltä Adobe Reader -ohjelmalla.)

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 (HELDA - Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto)

Korjausliuska (versio 3) julkaisuun Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019  (pdf)

Julkaisu on myynnissä Suomen ympäristökeskuksen verkkokaupassa, josta ostettaessa julkaisua painetaan tilauksesta (tarvepainatus/print on demand).

Suomen ympäristökeskuksen verkkokauppa: Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019 (painettu versio)

 

Suomen lajien Punaisen kirjan 2019 verkkopalvelu

Verkkopalvelussa voit tehdä hakuja ja yhteenvetoja lajiluettelosta.

Punaisen kirjan 2019 julkistamistilaisuus

Punaisen kirjan tulokset julkistettiin perjantaina 8.3.2019 kello Helsingin Säätytalolla.

Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi

Suomen lajien uhanalaisuus on arvioitu nyt viidettä kertaa. Arviointi on toteutettu asiantuntijatyöryhmissä noin 180 asiantuntijan voimin. Mittavan työn tuloksena on syntynyt Suomen lajien Punainen kirja, joka sisältää arvion lähes 22 500 lajin uhanalaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Arvioiduista lajeista joka yhdeksäs on uhanalainen

Lajiston uhanalaisuuden arviointi tehtiin Suomessa nyt kolmannen kerran kansainvälisesti vertailukelpoisella Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luokituksella ja kriteeristöllä. Arvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen kaikista arvioiduista lajeista on uhanalainen. Maassamme on noin 48 000 lajia, joista 22 418 eli 47 % tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuutta on pystytty arvioimaan. Näistä 2 667 lajia arvioitiin uhanalaisiksi, mikä on 11,9 prosenttia. Suomessa eliölajien uhanalaisuuden arviointi toteutetaan kymmenen vuoden välein. Linnut ja nisäkkäät on lisäksi arvioitu myös vuonna 2015.

Vuonna 2010 arvioiduista lajeista uhanalaisia oli 10,5 prosenttia, kun nyt niitä on 11,9 prosenttia. Kehityssuunta osoittaa, että maamme lajiston uhanalaistumiskehitystä ei ole onnistuttu pysäyttämään. Kaikkiaan uhanalaisten lajien määrä kasvoi edelliseen arviointiin verrattuna 420 lajilla. Uhanalaisuustilanteen arvioidaan aidosti parantuneen 263 lajilla ja heikentyneen 461 lajilla verrattuna vuoden 2010 arvioinnin tuloksiin.

Suomen lajiston uhanalaisuusarviointia voidaan pitää yhtenä maailman kattavimmista arvioinneista, sillä riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin saatiin kokoon lähes puolesta maamme noin 48 000 lajista. Arvioinnissa on mukana runsaasti enemmän lajeja kuin viimeksi, ja niistä suurin osa ei ole uhanalaisia.

Kahden vuoden mittava arviointiurakka

Ympäristöministeriön asettaman Lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävän ohjausryhmän (LAUHA) johdolla maamme lajien uhanalaisuutta arvioi vuosina 2017–2018 16 eliötyöryhmää. Lisäksi  perustettiin edellisen arvioinnin tapaan kaksi muuta työryhmää kaloille ja nisäkkäille. Kalojen uhanalaisuusarviointi tehtiin Luonnonvarakeskuksessa ja nisäkkäiden arviointi pyydettiin Suomen nisäkästieteelliseltä seuralta.

Kaikkiaan mukana oli 180 maamme parasta lajistoasiantuntijaa, jotka ovat luonnonsuojeluhallinnossa, luonnontieteellisissä museoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleviä tai niistä eläkkeelle jääneitä asiantuntijoita sekä pitkälle edenneitä harrastajia.

Ohjausryhmän keskeisinä tavoitteina on ollut ohjata eliötyöryhmiä uhanalaisuuden arvioinnissa ja koota yhteen työn tulokset sekä toimia asiantuntijana uhanalaisten lajien suojelua priorisoitaessa ja kohdennettaessa.

Arviointi perustuu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeisiin

Suomen lajien uhanalaisuusarviointi 2019 on tehty Kansainvälisen luonnosuojeluliiton (IUCN) arviointiohjeiden mukaisesti. Ennen arviointityön aloittamista koottiin IUCN:n julkaisemien oppaiden pohjalta kansallinen opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin:

Oppaaseen liittyvät myös seuraavat materiaalit:

Kansallinen arviointiopas on tehty seuraavien Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden mukaan:

IUCN päivittää ohjeitaan ja julkaisee niistä uusia versioita verkkosivuillaan.

 

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Ulla-Maija Liukko, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 387, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, puh. 0400 143 876, esko.o.hyvarinen@ym.fi

Julkaistu 8.3.2019 klo 9.00, päivitetty 1.4.2021 klo 12.05