Hyppää sisältöön

Ainijärven lehdot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301504

Kunta

Savukoski

Pinta-ala

69 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Ainijärven lehtoalueen kasvillisuus vaihtelee kosteista kotkansiipivaltaisista saniaislehdoista ja GFiT-suurruoholehdoista (metsäkurjenpolvi-mesiangervotyyppi) lehtokorpiin, tulvalehtoihin sekä tuoreisiin GDT-lehtoihin (kurjenpolvi-imarretyyppi). Puustoon kuuluvat tuomi, hieskoivu, kuusi ja kataja.

Pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä, Metsä-Lapissa sijaitseva tärkeä lehtokohde.

Alueella kasvaa mm. tesmayrttiä ja punakonnanmarjaa.

  • metsätalous
  • maankuivatus
  • rantarakentaminen

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Ainijärven lehdot kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Alue on toteutettu perustamalla siitä luonnonsuojelulain nojalla lehtojensuojelualue.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Boreaaliset lehdot (55,2)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 7.10.2019 klo 14.03, päivitetty 7.10.2019 klo 14.03

Julkaisija: