Hyppää sisältöön

Elämänmäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0354001
Pinta-ala: 76 ha
Kunta: Mänttä-Vilppula
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Elämänmäki kartalla

Alueen kuvaus

Elämänmäki on edustava alue vanhojen metsiensä ja erikoisten pinnanmuotojensa ansiosta. Alueella on suuria korkeuseroja, jotka ovat suurimmillaan Elämänmäen Elänne-järveen viettävillä jyrkillä rinteillä. Alueella on tavattu 25 pesivää lintulajia, joista viisi on kolopesijöitä. Elämänmäellä on 1900-luvun alussa sijainnut tohtori E.W. Lybeckin luonnonparantola, joten sillä on myös kulttuurihistoriallista arvoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on kokonaan valtion omistuksessa.

Suojelu perustuu luonnonsuojelulakiin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,01
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 72
9050 Boreaaliset lehdot 0,8
91D0 Puustoiset suot 0,4

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 12.00, päivitetty 22.11.2019 klo 12.00

Julkaisija: