Hyppää sisältöön

Heinivuoma - Pietinvuoma

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302103

Kunta

Ylitornio

Pinta-ala

680 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Heinivuoman keskusta on nevavilla (Eriophorum angustifolium) -rimpeä. Jännemuodostus on heikkoa. Pääasiassa suotyyppi on suursara- tai saranevaa. Sammalpeite on enimmäkseen yhtenäinen ja koostuu nevoille tyypillisistä rahkasammalista. Aapaa ympäröi laaja rämevyöhyke.

Tärkeä Lapin kolmion suokohde.

  • metsätalous

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Heinivuoma-Pietinvuoma kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Humuspitoiset järvet ja lammet (5)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,01))
  • Aapasuot (590)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (6)
  • Puustoiset suot (280)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 2.10.2019 klo 12.27, päivitetty 2.10.2019 klo 12.27

Julkaisija: