Iiton palsasuot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300108

Kunta

Enontekiö

Pinta-ala

66 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Edustava palsasuo, monet palsoista ovat yli 5 metriä korkeita. Iiton palsasuot kuuluu Tunturi-Lapin palsasuovyöhykkeeseen. Tärkeä opetus- ja tutkimuskohde. Alueen itäpuolella on maantie.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Iiton palsasuot kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan.
Alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (7)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (0,7)
  • Palsasuot (59,4)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 23.8.2019 klo 12.42, päivitetty 3.10.2019 klo 9.04

Julkaisija: