Kituskoski

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355002
Pinta-ala: 35 ha
Kunta: Virrat
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kituskoski kartalla

Alueen kuvaus

Kituskosken alue Virtain kaupungissa sisältää vanhoja tuoreen kankaan metsiä ja Kitusjärven rantaa. Aluetta reunustava joki koskijaksoineen (Kituskoski ja Mustakoski) nostaa alueen luonnonsuojelullista arvoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 4,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 23
9050 Boreaaliset lehdot 0,7
91D0 Puustoiset suot 0,6

Suojelun perusteina olevat lajit

  • saukko Lutra lutra
  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 14.47, päivitetty 31.10.2019 klo 14.47

Julkaisija: