Kurkisuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0328005
Pinta-ala: 162 ha
Kunta: Pälkäne, Padasjoki
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kurkisuo kartalla

Alueen kuvaus

Kurkisuo on valtakunnallisesti arvokas suoalue, jolta tavataan harvinaisia suotyyppejä: tervaleppäluhtaa ja ruohokorpia. Osa siitä on keidassuota ja osa aapasuota. Suo on lähes luonnontilainen, ja siellä kasvaa alueellisesti uhanalaisia kasveja. Alueeseen kuuluu Kurkijärvi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kurkisuo kuuluu soidensuojeluohjelman perusohjelmaan.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alueen vesitalouteen heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. ojitukset) on kielletty. Marjastus ja metsästys sallittu.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 11
7110 Keidassuot 43,3
7310 Aapasuot 98,3
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 2,5
9080 Fennoskandian metsäluhdat 1
91D0 Puustoiset suot 34

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 14.30, päivitetty 11.11.2019 klo 14.30