Hyppää sisältöön

Lapinvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0333001
Pinta-ala: 14 ha
Kunta: Nokia
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Lapinvuori kartalla

Alueen kuvaus

Lapinvuori on arvokas vanhan metsän alue. Sen metsä on melko luonnontilaista, ja siellä on järeitä haapoja ja jonkin verran maapuita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelman täydennyskohde yksityismailla.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 11
9050 Boreaaliset lehdot 0,8

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 10.54, päivitetty 22.11.2019 klo 10.54

Julkaisija: