Luomusjoen kuolpuna

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302010

Kunta

Utsjoki

Pinta-ala

2 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Luomusjärven harjujensuojeluohjelma-alueen itäpuolella sijaitseva Luomusjoen kuolpuna on hiekkamaalle muodostunutta harvakseltaan katajaa kasvavaa nummimaista tunturikangasta. Valtalajina on variksenmarja, ja pohjakerroksessa esiintyy paikoin myös jäkäliä. Heinät eivät ole vallitsevia, mutta lampaannataa esiintyy paikoin runsaasti. Tärkeä ruijannokiperhosen esiintymisalue. 

Alueen liittäminen verkostoon ei rajoita alueen läpäisevän maastouran nykyisen kaltaista käyttöä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (2)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • ruijannokiperhonen, Erebia medusa polaris
Julkaistu 1.10.2019 klo 10.22, päivitetty 1.10.2019 klo 10.22

Julkaisija: