Hyppää sisältöön

Luotosaari

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0333003
Pinta-ala: 84 ha
Kunta: Nokia
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Luotosaari kartalla

Alueen kuvaus

Luotosaaren (Luodonsaaren) alue on arvokas kokonaisuus rakentamattomia rantoja, lehtoja, luonnonmetsää, silikaattikalliota, erilaisia niittylaikkuja ja pienialaisesti puustoista suota. Kallioperä on grauvakkaa ja mustaliusketta. Lehtoja on alueesta lähes kolmannes, ja alue on kasvistoltaan ja linnustoltaan hyvin edustava.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojelun perusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on rauhoitettu omistajan hakemuksesta luonnonsuojelualueeksi.

Suojelu perustuu luonnonsuojelulakiin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1,1
6430 Kostea suurruohokasvillisuus 2,4
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 1,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 14,4
9050 Boreaaliset lehdot 23,2
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 0,4
91D0 Puustoiset suot 0,5

Suojelun perusteina olevat lajit

  • korpihohtosammal Herzogiella turfacea

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 10.37, päivitetty 22.11.2019 klo 10.42

Julkaisija: