Hyppää sisältöön

Mäkelänmäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800104
Kunta Ähtäri
Pinta-ala 58 ha
Aluetyyppi   SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

 Alueen kuvaus

Valtaosa metsästä on tuoretta ja kuivahkoa kangasta, paikoin rehevää lehtomaista käenkaalityyppiä.
Suurin osa alueesta on mäntyvaltaista. Myös kuusivaltaisia kuvioita esiintyy ja esimerkiksi Murronmäenetelärinteellä kuusimetsän seassa on koivua, pihlajaa ja haapaa. Paikoin metsässä esiintyy runsaastipystyynkuolleita mäntyjä sekä koivu- ja kuusimaapuita. Lähes koko alueella on vanhoja sammaloituneit kantoja.

Isosuon pohjoinen laidekorpi on ojituksista huolimatta lähes luonnontilainen, ojat ovat täysin tukossa ja kasvittuneet.

Kohtalaisen laaja boreaalisten luonnonmetsien suojelukohde, jossa vuorottelevat havupuusekametsät ja puustoiset suot.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitussäännöin tai hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena. Alueen suojelun toteuttaminen ei vaikuta rajauksen ulkopuolisten alueiden normaaliin metsätalouskäyttöön.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Boreaaliset luonnonmetsät 52,2
Puustoiset suot 1,2

 

Julkaistu 16.10.2019 klo 15.25, päivitetty 16.10.2019 klo 15.38

Aihealue: