Hyppää sisältöön

Mellajoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302101

Kunta

Ylitornio

Pinta-ala

353 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen läpi tie ja sähkölinja. Suolla on muutamia kuivatusojia (tie läheisyydessä). Alueella on uhanalaisia lettoja (lettokorpi, lettoräme, rimpiletto, lettoneva). Mellajoki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan reheviin aapasoihin. Uhanalaisia suotyyppejä (lettoja). Tiet ja suo-ojitukset alueen ympäristössä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Mellajoen alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi (SSA).

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Letot (80)
  • Aapasuot (295)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (48)
  • Boreaaliset lehdot (1)
  • Puustoiset suot (207)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • saukko, Lutra lutra
  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 2.10.2019 klo 12.37, päivitetty 2.10.2019 klo 12.37

Julkaisija: