Hyppää sisältöön

Pikku-Suolijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0321004
Pinta-ala: 197,5 ha
Kunta: Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Pikku-Suolijärvi kartalla

Alueen kuvaus

Pikku-Suolijärven alue on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen vanhan metsän alue Etelä-Suomessa. Se on pääasiassa vanhaa kuusimetsää. Alueella on myös korpipainanteita. Pikku-Suolijärvi ja sen laskupuro ovat arvokkaita luonnontilaisia pienvesiä. Lajisto on monipuolinen, mm. vanhan metsän lintulajeja ja kääpiä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on kokonaan valtion omistuksessa lukuun ottamatta Kotajärveä ja Pikku-Suolijärveä.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 6
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 144
91D0 Puustoiset suot 36

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 30.10.2019 klo 15.06, päivitetty 30.10.2019 klo 15.05

Julkaisija: