Hyppää sisältöön

Pöllönvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0333006
Pinta-ala: 24 ha
Kunta: Nokia
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Pöllönvuori kartalla

Alueen kuvaus

Pöllönvuori on valtakunnallisesti arvokas kallioalue ja maisemallisesti hieno paikka. Sen kivilajeja ovat grauvakka ja mustaliuske, joiden vaikutus näkyy selvästi kallioketojen kasvillisuudessa. Jyrkänteiden sammal- ja jäkälälajisto on monipuolinen, ja jyrkänteiden juurella on edustavaa lehtoa, muun muassa Pöllönvuoren pähkinäpensaslehto -niminen luonnonsuojelulain luontotyyppinä rajattu alue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • pähkinäpensaslehdon alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • muualla vallitseva luontotyypin tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on luokiteltu Hämeen kallioinventoinnissa arvokkaaksi.

Suojelun toteutuskeino on maa-aineslaki; kallion louhinta kielletty. Metsätaloustoimet sallittu alueella, samoin muu toiminta, joka ei vaikuta kallioperään.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 19,2
9050 Boreaaliset lehdot 1,2

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 10.03, päivitetty 22.11.2019 klo 10.03

Julkaisija: