Hyppää sisältöön

Riihijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0354003
Pinta-ala: 68 ha
Kunta: Mänttä-Vilppula
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Riihijärvi kartalla

Alueen kuvaus

Riihijärven alueella on tuoreen kankaan metsiä ja korpinotkoja. Alueella on myös luonnontilainen puro. Puusto on ikääntynyttä ja kuusivaltaista; joukossa on paikoin koivua ja haapaa. Alueen länsiosissa on lahoja koivupökkelöitä ja runsaasti tuulenkaatoja. Alueen luonnontilaisuutta vähentävät soiden ojitukset.

Laajoja yhtenäisiä vanhan metsän alueita. Pökkelöitä ja maapuita runsaasti. Alueella on palon jälkiä. Ympäristö hakattu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelman kohde yksityismailla. Valtaosa alueesta suojeltu yksityisenä luonnonsuojelualueena. Muu osa on valtion omistuksessa.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,7
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 58
91D0 Puustoiset suot 5,5

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 11.31, päivitetty 22.11.2019 klo 11.33

Julkaisija: