Runtelin lehto

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301907

Kunta

Tornio

Pinta-ala

19 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Runtelin lehdon kasvillisuus on edustavaa tuoretta GOMaT- ja GT-lehtoa (kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi ja metsäkurjenpolvityyppi) sekä itäosassa kosteita suurruoholehtoja. Metsä on komeaa, paikoin varsin varjoistakin kuusikkoa, jonka joukossa etenkin länsipäässä runsaasti haapaa.

Tärkeä Lapin kolmion lehtokohde.

  • metsätalous
  • rakentaminen

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Runtelin alue kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (LHO). Alueesta tullaan muodostamaan luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Boreaaliset lehdot (17,1)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 30.9.2019 klo 12.45, päivitetty 30.9.2019 klo 12.45

Julkaisija: