Santalankorpi

Koodi

FI0100007

Kunta

Hanko

Pinta-ala

73 ha

Aluetyyppi

SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998):

FI0100007.pdf

Alueen kuvaus

Luhtaorvokki (Viola uliginosa) on
rauhoitettu koko maassa.

Natura-kohde on kaksiosainen suoalue Hankoniemen keskiosassa. Alue kuuluu saaristo-Suomen keidassoiden suoyhdistymävyöhykkeeseen. Suot ovat nuoria, ohutturpeisia ja selvästi minerotrofisia. Ruoikko on monin paikoin kenttäkerroksen valtalaji. Suot sijaitsevat Salpausselän tasaisella lievealueella, korkeus merenpinnasta on 5-10 metriä.

Pohjoisempi osa, Sandkärr, on kasvillisuudeltaan vaihtelevaa suo- ja kangasmaamosaiikkia. Soistumisen sukkessio on alkuvaiheessa. Suurin osa on kangaskorpea, paikoin on myös avoimempia nevamaisia laikkuja. Kasvilajistoon kuuluu useita vaateliaita lajeja. Osa korvista on lehtomaisia. Puusto on kuusivaltaista ja kauan koskemattomana säilynyttä.

Eteläisempi osa, Luhtakorpi, on pääosin lehtomaista turvekangasta. Alueella on aikanaan harjoitettu sekä niittytaloutta että laidunnusta. Palstan eteläosassa on puutonta järviruokoa kasvavaa luhtaniittyä. Sen länsipuolella on komeapuustoista tervaleppäluhtaa. Luhtakorven eteläosassa on noin puolen hehtaarin laajuinen yksityinen luonnonsuojelualue, Henriksbergin suo.

Santalankorven lajistoon kuuluu luhtaorvokki (Viola uliginosa), joka on Euroopan laajuisesti uhanalainen ja kasvaa Suomessakin vain muutamalla paikalla. Santalankorven kasvusto on näistä runsain. Alueella kasvavat myös Uudellamaalla uhanalaiset röyhysara (Carex appropinquata), nuijasara (Carex buxbaumii) ja vaaleasara (Carex livida).

Suojelun toteutuskeinot

Santalankorven soidensuojelualue on perustettu asetuksella vuonna 1985. Luhtakorven eteläpuolella sijaitseva pieni yksityisessä omistuksessa oleva alue on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.28, päivitetty 25.7.2013 klo 11.27

Julkaisija: