Hyppää sisältöön

Tarjannevesi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0354004
Pinta-ala: 1208 ha
Kunta: Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Tarjannevesi kartalla

Alueen kuvaus

Tarjannevesi on lähes luonnontilainen, karu ja humusväritteinen järvi, joka kuuluu järviruokotyyppiin. Saaret ovat pääosin karuja kalliomänniköitä. Kauttakalan saaressa on lehtoalueita ja Honkasen saaressa tervaleppämetsiköitä.

Arvokas vesiluontokokonaisuus, jossa on edustettuna karun humusjärven selkäsaaristoa karuista luontotyypeistä lehtoihin.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Maa-alueista valtaosa valtion omistuksessa, vesialueesta noin 2/3 yksityistä.

Suojelun toteutuskeinona on maa-alueella luonnonsuojelulaki, vesialueella vesilaki. Veneily, kalastus ja muu luonnontilaa muuttamaton toiminta sallittu.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 965
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 10
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 40
9050 Boreaaliset lehdot 1
91D0 Puustoiset suot 1

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 11.10, päivitetty 22.11.2019 klo 11.14

Julkaisija: