Tervaniemenlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0319002
Pinta-ala: 147 ha
Kunta: Kangasala
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Tervaniemenlahti kartalla

Alueen kuvaus

Tervaniemenlahti on umpeenkasvava järvenlahti, joka on joen kautta yhteydessä Längelmäveteen. Rantakosteikkoon kuuluvat laajat saraniitty- ja pensasluhta-alueet. Alue on tärkeä muuttolintujen, erityisesti kahlaajien levähdyspaikka.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Metsästys ja kalastus on sallittu, mikäli niitä ei ole muun syyn perusteella kielletty.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • metsähanhi Anser fabalis
 • harmaahaikara Ardea cinerea
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • pikkusirri Calidris minuta
 • lapinsirri Calidris temminckii
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • ruisrääkkä Crex crex
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • pohjansirkku Emberiza rustica
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • mustapyrstökuiri Limosa limosa
 • jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
 • uivelo Mergus albellus
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • kivitasku Oenanthe oenanthe
 • sääksi Pandion haliaetus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • räyskä Sterna caspia
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola
 • uhanalainen laji

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 16.14, päivitetty 22.11.2019 klo 16.18

Julkaisija: