Hyppää sisältöön

Tuiskukivalon närheikkö

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi        

 FI1301814

Kunta

Tervola, Rovaniemi

Pinta-ala

 716 ha

Aluetyyppi

 SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

 Alueen kuvaus

Metsät ovat poikkeuksellisen järeää ja vanhaa aihkimännikköä. Sekapuustona kasvaa myös järeää haapaa, sekä paikoin runsaasti raitaa. Lahopuustoa on runsaasti. Lukuisia aarniometsien kääpälajeja.

Tärkeä vanhan metsän kohde.

Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue muodostuu vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvista Tuiskukivalon närheiköstä ja Perämaan alueesta.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Letot (170)
  • Aapasuot (420)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (160)
  • Boreaaliset lehdot (2)
  • Puustoiset suot (240)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • mäntyhuppukuoriainen, Stephanopachys substriatus
  • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

 

Julkaistu 16.9.2019 klo 9.21, päivitetty 16.9.2019 klo 9.22

Julkaisija: