Hyppää sisältöön

Uurasjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355004
Pinta-ala: 500 ha
Kunta: Virrat
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Uurasjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Uurasjärvi on kalliorantainen järviruoko- ja kortetyypin järvi. Se vastaanottaa lähes koko Pihlajaveden reitin vesivirtaaman. Pihlajaveden reitti on Project aqua -ohjelman kohde, joka edustaa ruskeavetistä, polyhumoosista reittivettä.

Uurasjärven alueeseen sisältyy valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman alue sekä erittäin edustava kallioalue. Alueella on pitkä rakentamaton ja luonnontilainen rantavyöhyke, useita jyrkännejaksoja, karuja kalliolakia sekä reheviä lehtomaisia ja soistuneita laaksoja. Takavuoren ja Kehvelinvuoren jyrkänteillä ja kallioilla on lähes luonnontilaista metsää, jossa on mm. palon jälkiä.

Kalliojyrkänteillä esiintyy meso-eutrofista kasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluvat mm. ravinteisuutta ilmentävät punatyvisammal ja paakku-uurnasammal. Jyrkänteiden juurilla on kallionaluslehtojen lajistoa, mm. sinivuokko levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Poron- ja hirvenjäkäliköt ovat alueella edustavia.

Arvokas ranta- ja kalliometsäalue. Rannat rakentamattomia.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Kallioalueet on luokiteltu valtakunnallisesti erittäin arvokkaiksi.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja maa-aineslaki (kallioalue). Kallioalueella on metsätaloustoimet sallittu.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 150
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 75
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 80
91D0 Puustoiset suot 25

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 14.25, päivitetty 31.10.2019 klo 14.25

Julkaisija: