Pienenevä dioksiinipitoisuus helpottaa Itämeren silakan elintarvikekäyttöä ja vientiä

Uutinen 7.11.2019 klo 10.22
Dioksiinin kansainväliset päästörajoitukset ovat tehonneet, ja Itämeren silakoissa on nyt huomattavasti vähemmän tätä ympäristömyrkkyä kuin vielä 2000-luvun alussa. Ennusteen mukaan 19–21 senttimetrin mittaisten isojen silakoiden dioksiinipitoisuus laskee Euroopan unionin kalalle asettaman enimmäispitoisuuden alapuolelle 2020-luvun alkuvuosina.
Ennusteen mukaan 19–21 senttimetrin mittaisten isojen silakoiden dioksiinipitoisuus laskee Euroopan unionin kalalle asettaman enimmäispitoisuuden alapuolelle 2020-luvun alkuvuosina. © Kuva: THL

 

Ympäristömyrkyiksi määriteltyjen dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet Itämeren silakoissa ovat edelleen pienentyneet, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden päästöjä on rajoitettu voimakkaasti kansainvälisin sopimuksin ja rajoituksin. Se näkyy nykyisissä mittaustuloksissa: esimerkiksi Selkämeren silakassa pitoisuudet ovat nyt vain viidesosa 40 vuoden takaisista.

Silakan dioksiini- ja PCB-pitoisuuksia vuosina 2016–19 on selvitetty Kalakas- ja Tukala-hankkeissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtamissa tutkimuksissa on ollut mukana muita suomalaisia yhteistyötahoja, myös Suomen ympäristökeskus (SYKE).

SYKEn erikoistutkija Heikki Peltosen Kalakas-hankkeessa laatiman mallin avulla voidaan ennustaa, miten pitoisuudet muuttuvat silakan eri kokoluokissa. Jo tällä hetkellä alle 19-senttinen silakka alittaa EU:n dioksiineille ja PCB-yhdisteille asettamat raja-arvot ja muutaman vuoden kuluttua todennäköisesti myös alle 21-senttinen.

Pitoisuuksien laskulla on suuri merkitys silakan vientimahdollisuuksille. Dioksiiniongelma on ollut suuri varsinkin elintarvikekäyttöön sopivimmissa suurissa silakoissa. Silakka on Suomen kaupallisen kalastuksen tärkein kalalaji, mutta nykyisin yli 17-senttinen silakka ei kelpaa dioksiinien takia vientiin. Se tarkoittaa noin kolmannesta Selkämeren silakkasaaliista.

THL:n tiedote: Itämeren silakoiden dioksiinipitoisuudet ovat edelleen vähentyneet – yhä suuremmat silakat kelpaavat vientiin 7.11.2019