Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria -julkaisu

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria -julkaisu
 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria
Matti Enbuske, 2010

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. Julkaisu on saatavana myös painettuna ISBN 978-952-257-086-4 (nid.)

 

Tiivistelmä

Suomalaisten identiteetin kulmakivi on ollut suhde luontoon; velvoittava kilvoitus luonnonvoimia vastaan, jossa palkintona on ollut karaistunut ruumis ja kestävä mieli.

Teoksessa on koottu laajasta tietoaineistosta alueellisen ympäristöhistoriankokonaisuus. Tarkastelu keskittyy Pohjois-Pohjanmaahan, mutta teoksessa käsitellään myös laajemmin Pohjois-Suomen vesi- ja ympäristöasioiden kehitystä osana suomalaista ympäristöhistoriaa. Ympäristöhistoriaan perehdytään ikään kuin sateenvarjomallin mukaisesti kolmen tutkimusteeman kautta: vaikuttavat ja ohjaavat tekijät sekä ympäristöön kohdentuneet seuraukset. Merkittäviä tekijöitä ovat olleet maa- ja metsätalouden, vesistörakentamisen sekä energian ja teollisuuden tarpeet.

Alueellisen ympäristöhistorian kehityksessä tulee näkyville muutos ympäristön lähes piittaamattomaksi muuttuneesta hyödyntämisestä kohti kestävää suhdetta. Suunta jatkuvasti heikkenevästä ympäristön tilasta kääntyi vähitellen suotuisaksi, jossa ohjaavat järjestelmät ja yleinen kansalaisasenne pystyivät osaltaan ehkäisemään ympäristöön kohdistuneita haittoja. Samaan aikaan ihmisen suhteessa ympäristöön siirryttiin hyödyntämisestä painottamaan myös sen vaikutuksia.

Keskeinen kysymys on yhteiskunnan suhteessa ympäröivään luontoon: pitääkö olla maksimaalisesti luonnontilaisia alueita ja missä raja kulkee? Kysymys on kestävästä kehityksestä, joka ottaa huomioon yli sukupolvien ihmisen, luonnon ja talouden asettamat vaatimukset ja rajoitukset, niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

Julkaistu 30.10.2019 klo 13.47, päivitetty 30.10.2019 klo 13.47
Aihealue: