Hyppää sisältöön

Oulujoen vesistön perkaukset

Kosket kulkua haittaamassa

Valtiovallan toimesta käynnistettiin Oulujärveen laskevissa vesistöissä mittavat perkaustyöt liikenneyhteyksien parantamiseksi. Oulun Wiikko-Sanomissa kuvailtiin huhtikuussa 1871, kuinka Madekoski tuotti suuria ongelmia liikkumisen kannalta, joten ”perkkaus, joka muutenkin terva-, lankku- ja lauta- y.m. veneittein tähden olisi ammon-aikaa ollut hyvin tarpeellinen”. Lehden mukaan "Se, joka vähääkään on asioita tarkastellut, lienee havainnut, että maamme säädytkin viime valtiopäivillä huomasivat Oulujoen perkkauksen sen suuren liikenteen tähden tarpeelliseksi, joka liikenne lienee suurin mitä kesänä aikana Pohjanmaan joissa olla taitaa."

Senaatti myönsi vuonna 1864 Oulujoen perkauksiin 100 000 markkaa, jotka suunnattiin Pyhä- ja Niskakosken työmaille. Summaa pidettiin kuitenkin Oulussa perin vaatimattomana, sillä yksistään Marjaniemen ja Kalajoen rannikon ”tulimajakka-laitoksiin” oli annettu yli 140 000 markkaa.

Vetoteiden korjaaminen ja ruoppaustyöt

Oulun vesistöalueen kulkuväylien ja vetoteiden korjaaminen oli säännöllinen jokavuotinen työkohde yhä 1900-luvun alkupuolella, sillä varsinkin talviset luonnonolot aiheuttivat jatkuvia ”vammoja”, kuten asia ilmaistiin, väylille ja vetoteille. Jokakeväinen erityiskohde oli jäiden ampuminen Oulujoen Made- ja Merikoskessa ”vedenpaisumusten” eli tulvien estämiseksi.

Kustannuksiltaan mittava vesistötyö oli Oulujoen laivaväylän ruoppaaminen Oulun ja Muhoksen välillä 1900-luvun alussa. Asiasta oli keskusteltu jo 1870-luvulta lähtien, ja jonkin verran väylän syventämistä oli myös tehty, mutta vasta senaatin kulkulaitostoimituskunnan määräys vuonna 1903 vauhditti töitä. Oulujokea tuli ruopata 1,8 metrin syvyiseksi matalan veden aikana. Hanke saatiin toteutettua vuosien 1904–05 aikana.

Useiden vuosien työkohde oli myös Madekosken perkaus, jota sitäkin oli alettu toteuttaa jo 1800-luvun lopulla höyrylaivaliikenteen helpottamiseksi. Kosken ohi rakennettiin 1900-luvun alkuvuosina myös vetotie.

Lähteet ja kirjallisuus

  • Oulun piirin vuosikertomukset. TVH:n Oulun piirin arkisto. OMA
  • Oulun Wiikko-Sanomia
Julkaistu 7.10.2019 klo 10.24, päivitetty 7.10.2019 klo 10.24
Aihealue: