Avustushaku julkisen sektorin puurakentamista edistäville hankkeille aukeaa 31.7.2020

Uutinen 9.7.2020 klo 12.34

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma myöntää avustuksia puun käyttöä julkisessa rakentamisessa edistäville hankkeille. Avustushaun ensimmäisen hakukierroksen hakuaika on 31.7.2020–31.8.2020 ja toisen hakukierroksen hakuaika 1.10.2020–16.11.2020.

Puurakentamisen ohjelman yhtenä painopisteenä on edistää puun käyttöä julkisessa rakentamisessa. Viime vuosina puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt vahvaan kasvuun, erityisesti opetus- ja hoitoalan rakennusluokissa. Kunnissa puurakentaminen on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi keinoksi päästä asetettuihin hiilineutraaliustavoitteisiin.

Avustuksella tuetaan kuntien puurakentamisen nopeaa kehitystä ja lisätään valmiuksia varsinaisten puurakennushankkeiden toteutukseen

Hakukriteerit

Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi. Haussa menestyäkseen hankkeen tulee tavoitella pysyviä muutoksia kuntien toiminnassa liittyen puun käytön edistämiseen. Hankkeella tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen tai systeemiseen muutokseen.

Kehittämisen kohde hankkeessa voi olla:

  • puurakentamisen strategian laatiminen ja/tai sen toimeenpano
  • puurakentamisen kaavoitus, lupaprosessit, rakennusvalvonta, sekä niihin liittyvät selvitykset
  • puurakentamisen osaamisen kehittäminen organisaatiossa, kuten hankinnat, vähähiilinen rakentaminen ja ympäristöasiat
  • puun käyttöä rakentamisessa tukevat suunnittelukilpailut
  • julkishallinnon, rakennusalan sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyö tunnistaen paikalliset haasteet ja mahdollisuudet puun käytön lisäämiseksi
  • kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen puun käytön lisäämiseksi
  • muu kuntien puun käyttöä rakentamisessa edistävä hanke tai sen valmistelu

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 70 prosenttia. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 700 000 euroa. Avustus myönnetään ei-taloudellisen toiminnan valtionavustuksena. Hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunta, maakunnan liitto, kunnan omistama liikelaitos tai näiden johtama konsortio.

Hakukuulutus, ohjeet hakijoille ja linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan ympäristöministeriön verkkosivuilla 31.7.2020 mennessä.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, p. 0295 250 203, petri.heino@ym.fi

Suunnittelija Jemina Suikki, ympäristöministeriö, p. 0295 250 345, jemina.suikki@ym.fi