Rakennushanke

Rakennushankkeen toteutus ja vaiheet riippuvat hankkeen luonteesta, eli siitä onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjaaminen, laajuudesta, kohteen käyttötarkoituksesta ja sijainnista. Kaikissa hankkeissa korostuu hyvän valmistelun ja suunnittelun merkitys. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet ja vastuut ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä keskeisessä asemassa, ja niihin kannattaa perehtyä ennen hankkeen alkamista.

rakentaminen_JUlvinen.jpg
Janne Ulvinen, YHA kuvapankki

Rakentamista koskevien säännösten ja paikallisten velvoitteiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen, johon kannattaa olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa. Rakennusvalvontaviranomaiselta selviää mm. suunnitellun hankkeen luvanvaraisuus ja hankkeeseen liittyvät muut reunaehdot.

Rakennushankkeen läpivieminen edellyttää yleensä monenlaista osaamista ja useita osapuolia. Esimerkiksi omakotitalon rakentamisessa tarvitaan sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa useita eri alojen ammattilaisia (mm. rakennussuunnittelija, lämpö-, LVI-, sähkösuunnittelijat sekä vastaava työnjohtaja ja urakoitsijat).

Korjaushanke eroaa uudisrakentamisesta etenkin siinä, että korjattava rakennus ja sen käyttäjät asettavat keskeiset reunaehdot hankkeelle. Pienenkin korjaustoimenpiteen luvanvaraisuus kannattaa tarkistaa rakennusvalvontaviranomaiselta tai taloyhtiössä isännöitsijältä.

Julkaistu 5.9.2013 klo 13.49, päivitetty 21.10.2020 klo 8.06