Rakennushankkeen suunnittelu

Uudisrakennuksen tai korjaus- ja muutostyön suunnittelunlähtökohtana on kohteen käyttötarkoitus ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tarpeet ja tavoitteet.

Suunnittelussa on huomioitava rakentamisen yleiset vaatimukset, jotka sisältävät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset. Rakennuksen on lisäksi oltava ekologisilta ominaisuuksiltaan kestävä ja esteettisesti ympäristöönsä sopiva.

Rakennuksen suunnittelu on usean suunnittelijan yhteistyötä. Tärkeimmät näistä ovat rakennus-, rakenne, LVI- ja sähkösuunnittelija. Hankkeen suunnittelua koordinoi pääsuunnittelija, joka yleensä on rakennussuunnittelija tai arkkitehti. Suunnittelijoilta edellytetään suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita suunnittelutehtävän vaativuuden ja suunnittelijan kelpoisuuden arvioinnista on rakentamista koskevissa säädöksissä ja erityisesti Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat.

Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan myös pääosin hankkeen kustannukset, joten suunnittelun laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Julkaistu 5.9.2013 klo 14.08, päivitetty 10.1.2017 klo 16.11