Hyppää sisältöön

Vesikäymälän jätevedenkäsittely (umpisäiliö)

Jätevesien käsittely on helpompaa, jos käymäläjäte erotellaan pesu- eli harmaista vesistä. Suurin osa jäteveden fosforista ja typestä on peräisin virtsasta ja ulosteista.

Yleisin tapa pelkkien käymälävesien käsittelylle on koota ne umpisäiliöön, josta ne kuljetetaan loka-autolla jätevedenpuhdistamolle. Harmaille vesille rakennetaan tällöin oma käsittelyjärjestelmänsä. 

Umpisäiliö varustetaan ylärajahälytyksellä ja tyhjennetään säiliön täyttyessä. Tyhjennyskerta maksaa n. 100 - 250 € sijainnista riippuen.

Umpisäiliöitä on erikokoisia (1,5 m3-10 m3). Umpisäiliön valinnassa on hyvä huomioida paikkakunnalla toimivien tyhjennysautojen kapasiteetti. 

Tyhjennyskertoja voidaan vähentää mm. käyttämällä tavallisen vesivessan1 sijaan vähävetistä käymälää2, jossa huuhteluveden määrä on pienempi.


1 Vähävetisellä käymälällä tarkoitetaan sellaista vesikäymälää, jossa huuhteluvesimäärä on enintään 1 l/huuhtelukerta

2 Tavallisella vesivessalla tarkoitetaan sellaista vesikäymälää, jossa huuhteluvesimäärä on n. 2-6 l/huuhtelukerta

   

Julkaistu 9.9.2013 klo 16.32, päivitetty 19.2.2019 klo 17.28