Kaivon mallipiirrokset ja ohjeet

Ympäristöhallinto edeltäjineen on ylläpitänyt erilaisia kiinteistökohtaisen vesihuollon ohjeita jo 1950-luvulta lähtien. Alkujaan ohjeet ovat toimineet pääasiassa muistilistoina sovellettaena rakentamisen eri vaiheissa. Myöhemmin niistä kehitettiin mallipiirroksia, joihin otettiin mukaan olennaiset ominaisuudet kyseisistä rakenteista.

Ympäristöhallinnon mallipiirrokset ovat silti edelleen muistilistan asemassa hyvästä rakentamistavasta. Mallipiirrokset eivät ole yksinään riittävä vesihuollon suunnitelma, vaan kiinteistölle täytyy laatia aina pätevän suunnittelijan toimesta kiinteistöön sidottu yksityiskohtainen suunnitelma. Ympäristöhallinnon lisäksi muun muassa Rakennustietosäätiö RTS sekä monet kunnat ovat julkaisseet omia ohjepiirustuksiaan.

 

Piirroksen nimi * Julkaisupäivämäärä
Rengaskaivo imupumpulla_syke4301.pdf 30.9.2008
Rengaskaivo uppopumpulla_syke4302.pdf 30.9.2008
Porakaivo ejektoripumpulla ja huoltokaivolla_syke4304.pdf 1.10.2008
Porakaivo uppopumpulla ja huoltokaivolla_syke4305.pdf 1.10.2008
Porakaivo uppopumpulla ilman huoltokaivoa_syke4310.pdf 1.10.2008
Lomakkeen nimi ** Julkaisupäivämäärä

Kaivon paikan tutkimuslomake.pdf

Kaivon paikan tutkimuslomake.xls
26.8.2008

* Jos tarvitset piirroksen dwg-muodossa, ota yhteyttä sivun oikeasta alareunasta "Palaute sivun vastuuhenkilölle".
** Kaivon paikan tutkimuslomaketta voidaan soveltaa sellaisenaan kaivon paikan määrittämisessä.

 

Suomen ympäristökeskus on julkaissut yhteistyössä Rakennustietosäätiön kanssa seuraavia vesihuollon RT- ja LVI-ohjekortteja, joita voi hankkia Rakennustieto Oy:stä.

  • Porakaivon rakentamissopimus LVI 70011 (2011)
  • Porakaivon rakentamissopimuksen laatiminen RT 16-11042, LVI 03-10478  (2011)
  • Rengaskaivon rakentamissopimus LVI 70012  (2011)
  • Rengaskaivon kunnostamissopimus LVI 70013  (2011)
  • Rengaskaivon rakentamis- ja kunnostamissopimuksen laatiminen RT 16-11041, LVI 03-10479  (2011)
  • Juomavesikaivot RT 61-10897, LVI 22-10418 (2007)
Julkaistu 4.9.2013 klo 16.07, päivitetty 14.1.2020 klo 15.31