Kaivon tyhjennys ja pesu kannattaa tehdä keväällä

Joka kevät on syytä tarkastaa, että:

kaivon kannella sulava lumi.jpg
Kaivon kannella sulava lumi voi heikentää vedenlaatua kaivossa, jos rakenteet eivät ole kunnossa. © Toivo Lapinlampi
 • Kaivon ulko- ja sisäpuoliset rakenteet ovat silmämääräisesti tarkasteltuna kunnossa ja routasuojaus paikoillaan.
 • Kaivo on sisäpuolelta puhdas ja vettä on riittävästi.
 • Kansi on paikoillaan ja tiivisteet kunnossa. Tiivisteessä ei saisi olla edes muurahaisen mentävää aukkoa.
 • Kansi ja kansiluukku ovat kunnossa, sillä heikko kansi on turvallisuusriski!
 • Tuuletus on asianmukainen ja tuuletusputki puhdas. Tuuletus säädetään kesäksi hieman suuremmalle. Putken voi esimerkiksi imuroida varovasti.
 • Ympäröivässä maaperässä ei ole selkeitä painaumia, jotka voisivat vahingoittaa kaivon rakenteita tai muodostaa lammikoita lumien sulamisvesistä.  
 • Sade- ja sulamisvedet johdetaan poispäin kaivosta. Tämän vuoksi maanpinta muotoillaan kaivosta poispäin viettäväksi jo rakennusvaiheessa. Auringon energia sulattaa lumet ensimmäisenä juuri kaivon laitamilta.
 • Talven ajan käyttämättömänä olleen kaivon vesi vaihdetaan ennen käyttöönottoa. Kaivoon saadaan raikasta ja hyvälaatuista pohjavettä juoksuttamalla vettä hanasta tai pumppaamalla vettä hiljalleen mahdollisimman kauas kaivosta.

Veden laatu selviää laboratorioanalyysillä

Keväällä lumien sulamisvedet ja rankkasateet voivat aiheuttaa poikkeuksellisia veden virtausreittejä maanpinnalla. Siten hyväkuntoinenkin kaivo voi altistua tulville varsinkin alavilla alueilla tai rinteiden juuressa, jos kaivon ylärakenteiden tiivistys ja pengerrys ovat riittämättömät.

Tavallisimpia epäpuhtauksia sade- ja sulamisvesissä ovat humus (näkyy värinä), mineraalihiukkaset (näkyy sameutena) ja orgaaniset epäpuhtaudet. Ne voivat aiheuttaa juomaveteen mm. vierasta hajua tai makua. Kaivon vesi tulisi tutkituttaa laboratoriossa ennen sen käyttöä aina, jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti.

Kaivovedestä laboratorioanalyysillä tutkittavien aineiden pitoisuuksia verrataan STM:n asetuksen 401/2001 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) raja-arvoihin. Jos laatusuositus tai -vaatimus kaivovedessä ylittyy analyysin perusteella, on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta eli ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai ehkäisemiseksi.

 • Laboratorioanalyysin tulokset voi syöttää Kaivoveden analyysitulkkiin, joka kertoo minkä laatuista vesi on ja mitä on mahdollisesti tehtävissä laadun parantamiseksi.

 

Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä

Jos kaivon rakenteet ovat murtuneet, kansi rikkoutunut tai kaivoon päässyt pieneläimiä tai on muuten syytä olettaa, että vesi on huonolaatuista, vauriot korjataan ja kaivo puhdistetaan sekä tarvittaessa desinfioidaan.

Pintavesien pääsyn kaivoon voi estää tiivistämällä yläosan rakenteet huolella ja ohjaamalla valumavedet kaivosta poispäin. Jos kaivon yläosaa ympäröivää maanpintaa on tarpeen pengertää, se on hyvä tehdä roudattomaan aikaan. Jos kaivosta löytyy esimerkiksi kuollut hiiri, on kaivon rakenteet ja saumaukset kunnostettava sekä kaivo pestävä ja desinfioitava.

 • Rengaskaivon desinfiointi tilataan ammattilaiselta, koska markkinoilla ei ole tällä hetkellä kaivon omatoimiseen desinfiointiin soveltuvaa valmista kemikaalia. Porakaivon pesu ja desinfiointi kannattaa teettää aina siihen perehtyneellä urakoitsijalla, jolla on putkiston poistamiseen ja painehuuhteluun tarvittava kalusto.
 • Kunnostuksen jälkeen on syytä ottaa uusintanäyte ennen veden käyttöönottoa, jotta varmistutaan veden soveltuvuudesta talousvesikäyttöön eli juomavetenä, ruoanlaitossa ja pesuvetenä. Näyte otetaan aikaisintaan noin viikon kuluttua kaivon pesusta tai kunnostuksesta.

Jos veden riittävyydessä on ongelmia, vaihtoehtona voi olla kaivon syventäminen tai uuden kaivon tekeminen otollisempaan paikkaan. Uuden kaivon rakentaminen on paras ajoittaa siten, että pohjavedenpinta on mahdollisimman alhaalla: Pohjois-Suomessa yleensä kevättalvella ennen lumien sulamista, Etelä- ja Keski-Suomessa loppukesällä ennen syyssateita. Jos kaivon vedentuotto on riittävä pohjaveden pinnan ollessa alimmillaan luonnollisen vuodenaikaisvaihtelun vuoksi, kaivossa riittää todennäköisesti vesi myös pitkinä hellekausina.

Turvaudu ammattilaisten apuun

Pesussa, kunnostuksessa ja mahdollisessa kaivon desinfioinnissa kannattaa kääntyä kaivourakoitsijan puoleen varsinkin, jos omat välineet ovat puutteelliset tai on epävarma toimenpiteiden suorittamisesta. Esimerkiksi rengaskaivoon mentäessä on oltava erityisen huolellinen; varusteiksi tarvitaan muun muassa tarkoitukseen sopivat tikkaat, kypärä, turvaköysi sekä pohjalietteen poistamiseen soveltuvat työkalut. Porakaivon kunnostus vaatii lähes poikkeuksetta ammattilaisvälineet.

Julkaistu 1.11.2017 klo 16.21, päivitetty 11.11.2020 klo 18.52

Aihealue: